Kans op aankoop Depot/opslagruimte

We hebben de beschikking over een speciaal voor het dregwerk ingerichte bus én compleet gesponsord onderdak daarvoor.  Nu doet de kans zich voor om de door ons gebruikte opslagruimte aan te kopen. Daarmee beseffen wij dat er voor ons geen weg terug meer is, we kunnen ons werk niet meer doen zonder onze bus en ook niet meer zonder onderdak.

Ondanks een bedrag op de bank, schiet onze spaarrekening daarvoor toch tekort. Maar, uitstellen van deze aankoop is geen oplossing omdat de prijzen van gebouwen alleen maar hoger worden.

Wie staan er achter Dregteam SOAD?

We zijn als vrijwilligers meerdere keren betrokken geweest bij zoekacties naar drenkelingen. Vanuit medemenselijkheid is Dregteam SOAD opgericht. We proberen iemand zo snel mogelijk terug te vinden en daarmee de nabestaanden een kans te geven op een waardig afscheid van hun verdronken familielid.

Al bijna 200 keer gevraagd voor zoekacties

Dregteam SOAD is tot nu toe al bijna 200 keer gevraagd om te zoeken naar iemand die verdronken is. In veel gevallen hebben we – in samenwerking met het Landelijk Team Onderwater Zoekingen – het slachtoffer gevonden. Dregteam SOAD is een begrip geworden en onmisbaar bij het terugvinden van verdronken personen. 

Help Dregteam SOAD onderdak

Wilt u ons steunen in ons doel? Klik hier.

Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen | Login | Privacyverklaring