Voor contact met Dregteam SOAD klik hier

Ons doel?

Het gebeurt tientallen keren per jaar. Een volwassene of een kind verdwijnt onder water en komt niet meer boven... Hulpdiensten zijn vaak als eerste ter plaatse als er zo’n ongeluk gebeurd is. De kans om het slachtoffer nog levend te vinden wordt, naarmate de reddingsactie langer duurt, steeds kleiner. Het duurt dagen, soms zelfs weken, voordat het slachtoffer kan worden gelokaliseerd. Voor de directe naasten betekent dat, naast het verdriet, een (veel te) lange periode van grote onzekerheid. Dregteam SOAD heeft de beschikking over beproefde dregapparatuur die de kans om het slachtoffer te vinden vele keren vergroot. Wij willen de kennis over het zoeken naar onderwater verdwenen personen bundelen om daarmee de kans om een slachtoffer terug te vinden zo groot mogelijk te maken.

Ons team maakt deel uit van het Landelijk Team Onderwater Zoekingen (onderdeel van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie). Voor het zoeken en bergen van drenkelingen bundelt het Landelijk Team Onderwater Zoekingen (LTOZ) de inzet van vakmensen en specialistische apparatuur zoals sonar- en dregapparatuur, duikers en speurhonden.

Wat kunnen we inzetten?

Dregteam SOAD heeft in eigen beheer een dreg ontwikkeld die in de praktijk effectiever is gebleken dan de dreggen die tot nu toe worden gebruikt. Wij hebben een depot, met daarin voldoende materiaal, waarop in voorkomende gevallen door de reguliere hulpverleningsinstellingen kosteloos een beroep kan worden gedaan. Tot onze uitrusting hoort ook materiaal om een waterzoekgebied heel duidelijk af te bakenen en apparatuur die tot op de halve meter nauwkeurig vastlegt waar gedregd is en waar nog niet.

Heeft U vragen of opmerkingen, laat het ons vooral weten via e-mail.

Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen | Login | Privacyverklaring