De Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen (SOAD) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u een beroep doet op de inzet van onze vrijwilligers, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw IBAN-nummer in geval van een donatie
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

SOAD verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om per e-mail en/of per post te kunnen benaderen, en/of om uitvoering te geven aan de door u afgegeven machtiging tot incasso.


Welke registraties beheren wij?

SOAD beheert zes registraties:

 • Een registratie met de naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens van onze vrijwilligers, inclusief de bereikbaarheidsgegevens in geval van nood.
 • Een registratie van onze inzetten met daarin vastgelegd: datum, plaats, aard van onze inzet, informatie over het zoekgebied en de daaraan deelnemende vrijwilligers.
 • Een registratie van personen en instanties die onze nieuwsbrief krijgen met daarin vastgelegd de naam en adresgegeven van de persoon of instantie met het bijbehorende e-mail adres. Voor de verzending van deze nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van ‘Mailchimp’
 • Een registratie van donateurs met daarin vastgelegd de naam, adresgegevens en de betreffende IBAN-nummers.
 • Een register van sponsoren met daarin vastgelegd de naam, adres en woonplaatsgegevens.
 • Een secretariaats- en een financieel archief

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om ons doel te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als u niet heeft aangegeven periodiek te (willen) doneren aan onze stichting.


Delen met anderen

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Ze worden niet gedeeld met derden anders dan alléén om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Foto's op onze website

Het opslaan van foto’s van personen op een server geldt doorgaans als een verwerking van persoonsgegevens. Onze vrijwilligers stemmen in met het plaatsen van foto’s waarop zij voorkomen, ook als die bestemd zijn voor andere media dan de eigen website en sociale-media. Foto’s worden door ons niet verkocht aan derden. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt niet als de persoon op de foto niet direct of indirect identificeerbaar is. Onder identificeerbaar wordt verstaan dat de identiteit zonder onevenredige inspanning kan worden vastgesteld. Deze vorm van gegevensverwerking zien wij als noodzakelijk voor de behartiging van bijvoorbeeld journalistieke doeleinden en is daarmee een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in de AVG ter vergroting van onze naamsbekendheid. Foto’s van personen die voorkomen op onze website of andere sociale-media waarvan SOAD het account beheert, worden op eerste verzoek en onmiddellijk verwijderd als die persoon aangeeft daartegen bezwaar te hebben.


In kaart brengen van websitebezoek

Op de website ‘Dregteamsoad.nl’ kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Met de functie ‘anonymize ip’ worden de laatste cijfers van het IP-adres onherkenbaar gemaakt. Gegevens worden niet aan derden verstrekt. Deze gegevens worden niet structureel bijgehouden noch bewaard. De website ‘Dregteamsoad.nl’ wordt gehost door GBU-grafici. Met deze partij is een verwerkingsovereenkomst gesloten.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Namens het bestuur wordt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek gereageerd.


Beveiligen

SOAD neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website Dregteamsoad.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door onze stichting verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de Stichting Opsporingsapparatuur Drenkelingen. Wij zijn als volgt te bereiken:

 • Inschrijving KvK : 39083899
 • Postadres : De Noord 113 8321 JZ Urk
 • Telefoon : 0527-683442
 • E-mailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen | Login | Privacyverklaring