Wat doen we aan ontwikkeling?

Dregteam SOAD wil de kennis over het zoeken naar drenkelingen bij elkaar brengen om zodoende betere zoekmethoden en instrumenten te ontwikkelen waarmee de ‘’vindkans’’ van een onderwaterslachtoffer uiteindelijk zo dicht mogelijk bij de 100% moet komen.

De ontwikkeling van opsporingsapparatuur richt zich op personen waarvan moet worden aangenomen dat ze inmiddels verdronken zijn. Daarbij wil dregteam SOAD verschillende technische hulpmiddelen vervaardigen waarmee het zoeken effectiever zal worden. Zo is – ook in eigen beheer – een proefopstelling gemaakt met een onderwatercamera en wordt geëxperimenteerd met een aangepaste mobiele lieropstelling om het dreggen op diep water makkelijker te maken.

Bij het zoeken naar onderwaterslachtoffers is het uitzonderlijk belangrijk om vast te leggen waar wel gezocht is en waar nog niet. Daarom heeft Dregteam SOAD in eigen beheer mobiele Track- en Trace apparatuur ontwikkelt en samengebracht in een waterdichte koffer. Met behulp van deze apparatuur is het mogelijk om op anderhalve meter nauwkeurig vast te leggen waar wel gedregd is, en waar nog open stukken te zien zijn die nog niet zijn afgezocht.

Omdat Dregteam SOAD deel uitmaakt van het LTOZ is ook een net ontwikkeld waarmee voorwerpen en andere onder water vermiste zaken terug gevonden kunnen worden. Experimenten daarmee leveren op dat zelfs voorwerpen ter grootte van een flessendop teruggevonden kunnen worden.

In de preventieve sfeer wordt gezocht naar simpele trefzekere mobiele apparaatjes die geactiveerd worden zodra iemand onder water verdwijnt om zodoende de terugvind kans te vergroten.

Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen | Login | Privacyverklaring