Wie zijn we?

Als familie van slachtoffers en vrijwilligers van het KNRM-station Urk zijn wij meerdere keren betrokken geweest bij zoekacties naar drenkelingen. Daarbij is ons opgevallen, dat hulpverleningsinstanties (met alle respect voor hun inzet) niet of nauwelijks zijn toegerust voor dit werk. Vanuit onze eigen beleving, betrokkenheid met de naasten van het slachtoffer en ook uit het oogpunt van medemenselijkheid hebben wij een stichting opgericht die zich zelf tot doel stelt om de methoden om onderwaterslachtoffers op te sporen, te verbeteren: De Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen (SOAD). Betrokkenheid, technisch inzicht en de wil om wat we ontwikkelen te delen met anderen. Dat is de kern waar het in onze stichting om draait.

Dregteam SOAD bestaat uit:

Gerrit Hakvoort (Voorzitter) De Bak 2 8322 AD Urk
Fred Brouwer (Secr. / Penningmeester) De Noord 113 8321 JZ Urk
Pieter Keuter (PR & Media) Domineesweg 33A 8321 DZ Urk
Teunis Hakvoort Toppad 10 8321 CC Urk
Frans Hakvoort Vormtweg 9 TH 10  8321 NC Urk
Steven Snoek Hooiland 14 8321 XC Urk
Lucas Kramer Reling 5 8322 DD Urk
Frans de Jong Schotbalk 33 8322 BG Urk
Henk Kombrink Roggebot 72 8321 RB Urk
Erik Keuter Domineesweg 33A 8321 DZ Urk
Pieter van Slooten    
Pieter Snoek Hooiland 14 8321 XC Urk
Tromp Hakvoort Toppad 10 8321 CC Urk

Secretariaat: De Noord 113 8321 JZ Urk
Bankrelatie: NL21 RABO 0312 0945 58

Download de statuten

ANBI status

Hoe werken we?

Hulpverleningsinstanties zoals Politie, Brandweer, KNRM en Reddingbrigades kunnen kosteloos een beroep doen op de inzet van onze materialen. Dregteam SOAD zorgt er voor dat het dregmateriaal in goede conditie is, klaar voor een inzet als daarom wordt gevraagd. Onze vrijwilligers geven instructie over het gebruik en inzet van de dreg en nemen vrijwel altijd deel aan de zoekactie. Als onze inzet wordt gevraagd, zullen wij dit altijd afstemmen met het LTOZ zodat voorkomen wordt dat dubbel werk wordt gedaan of andere ingezette zoekmethoden elkaar in de weg zitten.

Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen | Login | Privacyverklaring