Naam Stichting Opsorings Apparatuur Drenkelingen
RSIN 8136.19.361
Postadres De Noord 113 8321 JZ Urk

Bestuurssamenstelling

Gerrit Hakvoort (voorzitter) De Bak 2 8322 AD Urk
Fred Brouwer (Secr. / Penningmeester) De Noord 113 8321 JZ Urk
Pieter Keuter Domineesweg 33A 8321 DZ Urk
Teunis Hakvoort Toppad 10 8321 CC Urk
Frans Hakvoort Zate 8 8322 BP Urk

Doelstelling

De stichting heeft als doel het ontwikkelen en het vervaardigen van opsporingsapparatuur voor drenkelingen, en al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beloningsbeleid

Leden van het bestuur ontvangen géén bezoldiging . Ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. De vrijwilligers ontvangen voor hun inzet géén bezoldiging. Gemaakte kosten ten behoeve van de stichting door zowel vrijwilligers als bestuursleden worden vergoed tot de hoogte van de gemaakte kosten. De mogelijkheid bestaat voor vrijwilligers en bestuursleden om gebruik te maken van de wettelijke regelgeving wat betreft giften.

Uitgeoefende activiteiten

  • Verrichten van zoekacties naar onder water verdwenen personen op idealistische basis
  • Ontwikkelen van nieuwe zoekmethodieken en hulpmiddelen daarbij
  • Zorgdragen voor voldoende geïnstrueerde vrijwilligers om inzetten mogelijk te maken 24/7
  • Voorzien in de stoffelijke behoeften van de SOAD
  • Beheren van goederen en eigendommen
  • Zorgdragen voor fondsenwerving

Te downloaden documenten

Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen | Login | Privacyverklaring