Terugblik 2018

Aan het eind van het jaar kijken wij als Dregteam SOAD terug naar de afgelopen 12 maanden.
We zijn het afgelopen jaar 19 keer ingezet. Tijdens deze inzetten zochten we 4 keer naar een vermiste vrouw, 14 keer naar een man, en 1 keer naar een kind jonger dan 18 jaar.

Zoekacties 

Het resultaat: samen met het LTOZ (Landelijk Team Onderwater Zoekingen) en andere partners, mochten wij 13 keer een stoffelijk overschot terugvinden én bergen. Bij de overige inzetten werd het slachtoffer door Marine duikers geborgen, of werd het op een later moment buiten het zoekgebied teruggevonden.

Ook hebben we dit jaar voor het eerst tijdens een inzet alleen met de cameradreg gezocht, met positief resultaat.   

Naast deze inzetten was het ook een jaar waarin wij o.a. van Hengelsport Vereniging ‘De Blijde Baars’ en Rabobank Noordoostpolder- en Urk een cheque overhandigd kregen voor aanschaf van nieuwe- en te vervangen materialen. Roelie Schraal overhandigde een gift aan vrijwilliger Frans de Jong namens de Hervormde vrouwenvereniging 'De Ark'.

Help Dregteam SOAD Onder Dak

In november dit jaar kregen wij de kans op aankoop van ons huidige Depot/Opslagruimte.
We hebben namelijk de beschikking over een speciaal voor het dregwerk ingerichte bus én compleet gesponsord onderdak daarvoor. Daarmee beseffen wij dat er voor ons geen weg terug meer is. We kunnen ons werk niet meer doen zonder onze bus maar ook niet zonder deze opslagruimte. Ondanks een bedrag op de bank, schiet onze spaarrekening daarvoor toch tekort. Uitstellen van deze aankoop is geen oplossing omdat de prijzen van gebouwen alleen maar hoger worden en de periode van sponsoring een einde kent.

Om voldoende financiële middelen bij elkaar te krijgen, zijn wij een actie gestart “Help Dregteam SOAD Onder Dak”. Rondom deze actie kregen wij veel publiciteit. Zo waren twee van onze vrijwilligers bij Omroep Flevoland in de studio om te vertellen over ons vrijwilligerswerk, en stond een artikel in Het Urkerland. Dit heeft bijgedragen tot vele honderden bezoekers tijdens onze Open dag zaterdag 15 december, aanmeldingen van nieuwe donateurs en een mooie opbrengst van € 2.600,=. 

We zijn u dankbaar

In 4 weken tijd hebben we (inclusief toezeggingen van bedrijven) bijna € 30.000,= opgehaald. Dat betekent nog een tekort van € 20.000,=. Om binnenkort toch tot aankoop over te kunnen gaan hebben we voor de overbrugging van het verschil gelukkig een welwillende financier gevonden. Dit betekent dat wij om in 2019 aan onze verplichting te kunnen voldoen nog verschillende activiteiten gaan organiseren.

2018 is een jaar om dankbaar op terug kijken. We hebben een aantal families duidelijkheid mogen geven over de vermissing van hun geliefde, en mogen ervaren dat ons vrijwilligerswerk breed wordt gedragen.

Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen | Login | Privacyverklaring