Het is november 2019 als Urk opschrikt door het bericht dat de UK 165 ''Lummetje'' gezonken is voor de de kust bij Texel. De bemanningsleden Jochem Foppen en Hendrik Jan de Vries komen hierbij om het leven. 

Na een dagenlange zoekactie waarbij diverse hulpdiensten en vrijwilligers van de KNRM en Dregteam SOAD betrokken zijn, worden de lichamen door duikers van de marine geborgen en kunnen de families op een waardige manier afscheid nemen van hun geliefden.

De wens leeft bij de familie De Vries en Foppen om hun waardering uit te drukken naar de vrijwilligers van de KNRM en Dregteam SOAD. Om geld in te zamelen wordt een kaartenactie opgezet waarvoor de bijzonder mooie foto's van Hendrik Jan gebruikt worden.

Begin november komt de vraag van beide families om een bezoek te brengen aan het depot van Dregteam SOAD en daarbij de wens een cheque te overhandigen.
Op zaterdag 13 november wordt dan ook een afvaardiging van de familie De Vries en Foppen verwelkomt op het depot van Dregteam SOAD. Uit de reacties blijkt dat dit bezoek en het feit dat wij weer in de maand november zitten, de nodige emoties teweeg brengt. Toch geven de families ook aan dat een dergelijk bezoek goed is voor de verwerking van datgene wat hen is overkomen.

We beginnen die ochtend met een kopje koffie en de bezichtiging van het depot en de zoekmiddelen. Na een korte uitleg over ons werk en de nieuwe zoekmethodes die in ontwikkeling zijn neemt de familie De Vries het woord en spreekt daarbij hun dankbaarheid uit voor het werk dat wij als vrijwilligers mogen doen. De opbrengst van de kaartenactie wordt hierbij gepresenteerd en dat was het moment dat het even stil werd.
Namens beide families overhandigde Corine de Vries een cheque van € 5.000,= aan Frans Hakvoort van Dregteam SOAD.

''Een geweldig bedrag dat wordt gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe zoekmethodes, waarvoor wij de familie De Vries en Foppen enorm dankbaar zijn''

Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen | Login | Privacyverklaring