Het is september 2022 als vrijwilligers van Dregteam SOAD tijdens een oefening met het LTOZ in contact komen met Izanne de Wit en Wendy van Hilst van het Landelijk Team Persoonsvermissingen. 

Tijdens de gesprekken die volgen wordt de wens uitgesproken om een vervolg te geven aan een DNA onderzoek naar vermiste Urker vissers wat in mei 2015 heeft plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek volgt een match waar na 47 jaar duidelijkheid komt, later meer hierover. 

De reden hiervoor is dat Nederland voorzitter zou worden van het Police Expert Network en daardoor de mogelijkheid zou krijgen om het DNA project internationaal op de kaart te zetten.

Contacten worden gelegd tussen Gemeente Urk, Landelijk Expertisecentrum Persoonsvermissingen (LOEP) en Dregteam SOAD en tijdens de gesprekken worden de plannen uitgewerkt en in gang gezet.

Het DNSA eerste project vind plaats in Juni 2023.

In tegenstelling tot het DNA onderzoek in 2015 is het tegenwoordig mogelijk om de DNA profielen te delen in een wereldwijde database vermiste personen I-Familia van Interpol. Door de DNA profielen in een wereldwijde datebase te zetten is de kans om resultaat te krijgen vele malen groter. De personen die in 2015 DNA afgestaan hebben worden gevraagd of hun DNA ook in I-familia geplaatst mag worden en diegene die in 2015 geen DNA afgestaan hebben krijgen nogmaals de kans dit te doen. Daarbij wordt in Nederland in kaart gebracht waar nog onbekende doden begraven liggen met de wens die op te kunnen graven en alsnog DNA af te nemen.

Een ander doel is om een Europees congres te organiseren om de omringende Noordzee landen enthousiast te maken dit project Europees op te pakken. 

Donderdag 7 & 8 december is het dan zover, het ANNUAL PEN-MP Congres 2023 in Almere en Urk.

 
De eerste dag van het PEN-MP congres wordt gehouden in het Van Der Valk hotel in Almere. Er zijn gasten uit 29 verschillende landen en instanties als Interpol, Child Focus, Cold Cases en vele andere divisies van de Politie die te maken hebben met vermissingen. Het thema van het congres was dan ook: Together we Search!

Tijdens het congres was er een informatiemarkt waarbij de diverse landen kennis kunnen maken met de (burger)instanties waarmee het LOEP samenwerkt, Dregteam SOAD had een stand, maar ook instanties zoals CPV, Veteranen Search Team, Stichting Inzetreddingshond Nederland, Ready to Help (Rode Kruis) en vele anderen. De burgerinstanties waarmee de Politie samenwerkt zijn allemaal in het bezit van een getekend Convenant met de Politie. 

De tweede dag van het congres werd gehouden bij Partycentrum Koningshof te Urk. Onze internationale gasten werden eerst getrakteerd op een rondleiding door het oude deel van Urk waarbij een bezoek werd gebracht aan de Bethelkerk met een korte presentatie over de zoektocht naar vermiste vissersschepen in het verleden. Vervolgens werd, via een kleine ''ginkiestocht' langs de vuurtoren, een bezoek gebracht aan het Vissersmonument.

 
Het congres werd voortgezet in de Koningshof waar het thema was “Lost but not forgotten”. Tijdens dit congres werd een documentaire, gemaakt door Alpha Producties, getoond over het belang van het identificeren van de onbekende doden en het verzamelen van DNA profielen van nabestaanden.

In de documentaire is te zien hoe familie Zwaan uit Urk na 47 jaar duidelijkheid krijgt over de vermissing van hun man en vader Albert Zwaan, maar ook de tegenstelling dat de 4 overige bemanningsleden tot op heden nooit gevonden zijn.

Een link van deze documentaire vind je hier

Wethouder Middelkoop geeft na de documentaire duidelijk het belang weer door de aanwezige gasten te vertellen over de gelijkenis van het verloren schaap en wij dus niet mogen stoppen met zoeken naar onze vermiste vissers. Vervolgens werden de omringende Noordzee landen gevraagd voor een korte bijeenkomst om de mogelijkheden te bespreken hier een gezamenlijk project van te maken met alle Noordzee landen. Tijdens deze bijeenkomst werd voor de overige gasten een presentatie gegevens over het LTOZ waar Dregteam SOAD al sinds het begin onderdeel van uitmaakt en daarmee een van de eerste burgerinstanties is waarmee de Politie een convenant heeft.

Wij kijken terug op 2 mooie dagen waarbij kennis gemaakt, maar ook kennis gedeeld is met alle aanwezige instanties en nationaliteiten over het zoeken van vermiste personen. En waarbij een begin gemaakt is aan een Europese samenwerking op het gebied van vermiste personen! En we kijken nu al uit naar het congres van 2024 wat in het teken zal staan van: Together we Identify!

Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen | Login | Privacyverklaring